UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Keitä olemme

Yhdistyneiden Kansakuntien alueiden välisen rikos- ja oikeuslaitoksen tutkimusyksikkö ( UNICRI ) perustettiin vuonna 1968 talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) päätöslauselman 1086 B (XXXIX) mukaisesti vuonna 1965, jossa kehotettiin laajentamaan Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rikollisuuden ehkäisemiseksi ja rikosoikeuden alalla. Instituutti on Yhdistyneiden Kansakuntien itsenäinen toimielin, ja sitä nykyään hallinnoidaan ECOSOC: n hyväksymällä ohjesäännöllä 24 päivänä toukokuuta 1989 UNICRI päätöslauselmalla N: o 1989/95. UNICRI toimii Yhdistyneiden Kansakuntien rikoksentorjunta- ja rikosoikeusohjelman verkoston puitteissa.

Instituutti toteuttaa toimintoperusteista tutkimusta ja koulutusta ja toteuttaa teknisiä yhteistyöohjelmia. Sen tarkoituksena on auttaa hallituksia ja kansainvälistä yhteisöä laajamittaisesti torjumaan rikollisia uhkia sosiaaliselle rauhalle, kehitykselle ja poliittiselle vakaudelle sekä edistämään oikeudenmukaisten ja tehokkaiden rikosoikeusjärjestelmien kehittämistä.

UNICRI tukee rikostentorjunnan ja rikosoikeuden paremman politiikan laatimista ja täytäntöönpanoa, kansallisen itsevarmuuden edistämistä ja institutionaalisten valmiuksien kehittämistä. Instituutti pyrkii edistämään rikollisuuteen liittyvien ongelmien ymmärtämistä ja tukemaan kansainvälisten välineiden ja standardien kunnioittamista. Se helpottaa tietojen vaihtoa ja levittämistä, yhteistyötä kansainvälisen lainvalvonnan alalla ja oikeusapua.

UNICRI rakentaa toimintaansa vastaamaan jäsenvaltioiden tunnistettuja tarpeita. Ohjelman toiminta perustuu YK: n vuosittaisen rikoksentorjunta- ja rikosoikeuskomission määrittämiin prioriteetteihin. Instituutin nykyiset painopisteet ovat muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden, oikeuslaitoksen uudistamisen, kansainvälisen rikosoikeuden, nuorisorikollisuuden, turvallisuuden ja terrorismin torjunnan, merkittävien tapahtumien turvallisuuden, kaupunkien turvallisuuden, korruption, uhrien suojelun, perheväkivallan, väärentämisen, tietoverkkorikollisuuden, rikokset ympäristöä vastaan ​​ja sukupuoleen liittyvät kysymykset huumeiden väärinkäytöksissä.

Instituuttia hallinnoi valtiovarainministeriö, joka koostuu eri maiden tunnetuista asiantuntijoista.

Tehtävä ja perussääntö

Koska Yhdistyneiden kansakuntien yksikkö on valtuutettu avustamaan hallitustenvälisiä, hallitustenvälisiä ja kansalaisjärjestöjä pyrkimyksissään laatia ja toteuttaa parempia politiikkoja rikollisuuden ehkäisemisen ja oikeudenmukaisuuden hallinnoinnin alalla, UNICRI toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa kansainvälisessä yhteisössä:

 • ymmärtää rikollisuuteen liittyviä ongelmia;
 • edistää oikeudenmukaisia ​​ja tehokkaita rikosoikeusjärjestelmiä;
 • tukea kansainvälisten välineiden ja muiden standardien noudattamista;
 • helpottaa kansainvälistä lainvalvontayhteistyötä ja oikeusapua.

Mitä UNICRI tekee ...

Yli 50 vuoden kansainvälisellä toiminnalla UNICRI on saanut ainutlaatuisen kokemuksen rikollisuuden ja oikeudenmukaisuuden ongelmista käsittelemään sosioekonomisen muutoksen ja kehityksen UNICRI politiikoissa sekä ihmisoikeuksien suojelussa.

UNICRI tukee muita kansainvälisiä järjestöjä, kansallisia ja paikallisia hallituksia, kansalaisjärjestöjä, akateemisia oppilaitoksia ja oppilaitoksia sekä suuria yhteisöjä:

 • määrällinen ja laadullinen analyysi;
 • luotettavan tietämyksen ja tiedon perustamisen perustaminen;
 • määritellä asianmukaiset strategiat, politiikat ja välineet;
 • käytännöllisten mallien ja järjestelmien suunnittelu;
 • koulutuksen ja teknisen yhteistyön suunnittelu ja täytäntöönpano alueiden välisellä ja kansallisella tasolla;
 • vaihtaa ja levittää tietoja ja asiakirjoja maailmanlaajuisesti vastatakseen kansainvälisen yhteisön tarpeeseen;
 • neuvontapalvelujen tarjoaminen.

Yhdistyneiden kansakuntien osana UNICRI määrittelee toimintansa Yhdistyneiden Kansakuntien rikoksentorjunta- ja rikosoikeuskomission painopisteiden mukaisesti. Instituutti ylläpitää tiiviitä työsuhteita YK: n elinten ja virastojen kanssa erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden (UNODC) kanssa.

Toiminnassaan UNICRI : n kumppaneina on laaja joukko hallitustenvälisiä ja hallitustenvälisiä laitoksia sekä akateemisia laitoksia ja kansalaisjärjestöjä.

UNICRI tällä hetkellä ECOSOC: n hyväksymällä ohjesäännöllä 24.5.1989 annetulla päätöslauselmalla nro 1989/56.

Oppilaitoksessa tarjolla ohjelmia seuraavilla aloilla:
 • Englanti

Katso OTK »

Ohjelmat

Tämä koulu tarjoaa myös:

OTK

Oikeustieteen Kandidaatti (Transnational Crime And Justice)

Opetus kampuksella Kokopäiväinen 8 kuukautta November 2018 Italia Turin

Valtioiden rajat ylittävä rikollisuus ja oikeustiede on suunniteltu erityisesti nuorille ammattilaisille ja korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat erikoistua vertailevan rikosoikeuden, humanitaarisen oikeuden, ihmisoikeuslainsäädännön, valtioiden rajat ylittävien rikosten ja siirtymäoikeuden aloilla. [+]

Valtioiden rajat ylittävä rikollisuus ja oikeus on tarkoitettu nuorille ammattilaisille ja korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat erikoistua humanitaarisen oikeuden, kansainvälisen rikosoikeuden ja menettelyn, kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön, kansainvälisen oikeuden rauhan ja konflikteihin, valtioiden rajat ylittäviin rikoksiin ja siirtymäkauden oikeudenmukaisuuteen.

Riippuen kunkin oppilaan taustasta ja kiinnostuksesta, ohjelma on ihanteellinen ura-alueille oikeudellisella ja poliittisella sektorilla sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla sekä jatko-opintoja.

Luennoilla, seminaareilla ja käytännön harjoituksilla valitaan opiskelijoita... [-]


Videot

UNICRI at a glance

Ota yhteyttä

Osoite, 1. rivi Viale Maestri del Lavoro, 10
I-10127 Turin, Piedmont, Italia