LLM ohjelmat

LLM eli Oikeustieteen maisteri on tutkinto, jonka suorittajilla jo on ammatillinen oikeustieteen tutkinto ja jotka ovat suorittaneet laajoja opintoja ja tutkimustyötä tietyllä oikeustieteen haaralla. Asianajajat voivat halutessaan suorittaa LLM-ohjelman saadakseen lisäpätevyyttä tietyllä alalla, edistääkseen uraansa ja kasvattaakseen ammatillista verkostoaan.

LLM ohjelmia on tarjolla esimerkiksi seuraavilla oikeustieteen aloilla: informaatioteknologia, vero-oikeus, rahoituspalvelut, kauppaoikeus, kansainvälinen oikeus ja ympäristölainsäädäntö. Joissain yliopistoissa opiskelijat voivat myös koota LLM-opintonsa omien ammatillisten kiinnostuksenkohteidensa mukaan. LLM-ohjelma kestää yleensä vähintään vuoden, ja vaikka osa ohjelmista koostuu pääasiallisesti tutkimustyöstä, osaan kuuluu myös kurssityötä. LLM-ohjelmista tutkinnon saadakseen tulee kirjoittaa pro gradu -työ.

Erilaisten LLM-ohjelmien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää sinua! Aloita tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin LLM-ohjelmiin.

Vasta lisätyt LLM tutkinnot

Sheffield Hallam University

LLM Soveltavat Ihmisoikeudet

Joulukuu 11, 2018
Tämä jatkotutkinto antaa perustan, jonka sinun on kirjoitettava ihmisoikeuslakiin ja edistettävä nykyistä tutkintoa. Sinä kattaisit ihmisoikeuksien teorian ja käytännön laajuuden ja olette ammattitaitoisena, asiantuntevana ja työllistyvässä ammatinharjoittajana.

University of Puerto Rico - Río Piedras

Oikeustieteen kandidaatti (LL.M.)

Joulukuu 1, 2018
Oikeustieteen kandidaattiohjelma pyrkii kehittämään asianajajia anglosaksalaisen perinteen ja siviilioikeuden perinteen oikeusjärjestelmien periaatteissa ja menettelyissä. LL.M. Se on suunniteltu yhden (1) vuoden opinnäytetyön suorittamiseksi, joka voidaan pidentää korkeintaan kaksi (2) vuotta perustelluista syistä ja koostuu kaksikymmentäneljä (24) yhteyd… [+]estä. [-]

University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

Master in Space, viestintä ja mediaoikeus (LL.M.)

Marraskuu 23, 2018
Avaruus-, viestintä- ja medialainsäädännössä yhdistyvät avaruuslainsäädäntö, kansainvälinen ja eurooppalainen satelliittinavigointioikeus, mediaoikeus, sähköinen viestintä ja sähköinen kaupankäyntioikeus, teollis- ja tekijänoikeus sekä tietosuojalainsäädäntö. Se kattaa nämä alueet kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.… [+] [-]

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

LLM

Voidakseen toimia asianajajana Yhdysvalloissa ja useissa Euroopan maissa opiskelijan on suoritettava oikeustieteen tutkinto sekä päästävä läpi päetvyyskokeista (engl. bar exam), joilla osoitetaan oma oikeustieteen osaaminen. Jos opiskelija haluaa pätevöityä edelleen, perusvaatimusten suorittamisen jälkeen on mahdollista edetä jatkotutkinto-ohjelmiin. Yksi näistä jatkotutkinnoista on oikeustieteen maisteri (OTM, engl. Master of Laws, LLM), joka on suosittu tutkinto kansainvälisestä urasta kiinnostuneiden parissa. Jos harkitset LLM-tutkintoa, täältä löydät siitä lisätietoa, jonka avulla voit päättää onko se juuri oikea tutkinto tavoitteidesi saavuttamiseksi.

 

Mikä LLM oikein on?

LLM on lyhenne Master of Laws -tutkinnosta. Se vastaa osittain suomalaisten oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tämän jatkotutkinnon valitsevat usein ne opiskelijat, jotka haluavat erikoistua edelleen tietylle oikeustieteen alalle, kuten immateriaalioikeus tai pankkioikeus.

LLM on kansainvälisesti tunnustettu, vaikkei sillä olekaan suoraa suomalaista vastinetta. Tutkinto itsessään ei pätevöitä opiskelijaa harjoittamaan asianajajan tehtäviä useimmissa maissa. Sitä pikemminkin käytetään oikeustieteen kandidaatin tai Juris Doctor -tutkinnon lisänä. Voidakseen toimia asianajajana opiskelijan on ensin suoritettava ammatillinen tutkinto ja päästävä läpi vaadittavasta pätevyyskokeesta. LLM-tutkinto tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessa lisäpätevyyttä jo olemassa olevaan pätevyyteen.

Vaikka LLM-ohjelmat ovat kansainvälisesti tunnustettuja, niillä ei ole yleispäteviä määritelmiä. Yhdysvalloissa suoritettu LLM-tutkinto voi siis pitää sisällään hyvin eri asioita kuin Iso-Britanniassa suoritettu. Useimmiten tutkinnossa käsitellään mm. kyseisen maan oikeuskäytännön opettamista ulkomaisille asianajajille.

 

LLM- tutkinnon suorittamisen hyötyjä

LLM-tutkintoa ei vaadita asianajajana toimimiseen, mutta useat asianajotoimistot palkkaavat mieluummin tutkinnon suorittaneita. Tutkinto nimittäin osoittaa, että opiskelija on saanut erikoistunutta opetusta ja myös, että opiskelija on sitoutunut oikeustieteeseen ja valmis näkemään vaivaa osaamisensa eteen.

Kuten suuri osa jatkotutkinnoista, myös LLM-tutkinto parantaa asianajajan tulotasoa. Jotkut asianajajat saavat noin 7 prosentin palkankorotuksen LLM-tutkinnon suoritettuaan. Sitä ei toki voi taata, sillä työnantajilla on omat ohjeistuksensa jatkotutkintoihin liittyvistä palkankorotuksista, mutta ansiotason nousu ei ole tavatonta.

Koska LLM-tutkinnot ovat kansainvälisesti tunnustettuja, ne pätevöittävät asianajajan toimimaan monikansallisessa ympäristössä. Kansainvälisten asiakkaiden kanssa työskentelevät firmat hyötyvät LLM-tutkinnon suorittaneiden asianajajien palkkaamisesta, ja se parantaa valmistuneiden asemaa työmarkkinoilla. Maailma kutistuu jatkuvasti, kansainvälisesti päteviä asianajajia tarvitaan koko ajan enemmän, ja LLM-tutkinto vastaa juuri tähän kysyntään.

Asianajajat, jotka aikovat muuttaa ulkomaille, voivat LLM-tutkinnon avulla pätevöityä myös uudessa kotimaassaan. Asiaan liittyvät säädöksen vaihtelevat valtavasti, mutta joillain alueilla kansainvälinen oikeustieteen tutkinto ja oikea LLM-ohjelma riittävät siihen, että asianajaja voi osallistua pätevyyskokeeseen ja aloittaa lakimiehenä työskentelyn uudessa maassa. Joskus asianajajalta vaaditaan kokonaisen koulutusohjelman suorittamista ennen kuin pätevyyskokeeseen voi edes hakea.

Nämä ovat LLM-tutkinnon suorittamisen ilmeisimpiä etuja. Yksi etu, joka myös saa useat aloittamaan LLM-opinnot, on mahdollisuus laajentaa ammatillista verkostoa tietyllä oikeustieteen alueella. Ihmiset, joita luokkahuoneessa tapaa, niin opettajat kuin opiskelijatkin, voivat olla tärkeitä yhteyshenkilöitä valmistumisen jälkeen.

 

Paljonko LLM-tutkinnon suorittaminen maksaa?

LLM-tutkinnon hinnan määrittäminen on vaikeaa, sillä jokaisella yliopistolla on oma hintarakenteensa. Lisäksi kustannukset vaihtelevat maasta toiseen ja riippuen siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon täysipäiväisessä vai osa-aikaisessa ohjelmassa. Yhdysvalloissa pelkkä LLM-ohjelman lukukausimaksu vaihtelee 30 000 dollarista 50 000 dollariin. Muut kulut mukaanlukien opiskelijan tulee olla valmis maksamaan 70 - 80 000 dollaria LLM-tutkinnosta. Hinta voi vaikuttaa korkealta, mutta älä anna sen estää sinua tavoittelemasta unelmiesi tutkintoa. Apurahat ja lainamahdollisuudet voivat muuttaa LLM-tutkinnon jopa edulliseksi.

 

LLM tutkintovaatimukset

Jos harkitset LLM-tutkinnon suorittamista, on hyvä olla perillä tavallisimmista pääsyvaatimuksista. Suurin osa ohjelmista vaatii opiskelijalta oikeustieteen olemassaolevaa tutkintoa. Jos valitsemasi ohjelma ei esitä tätä vaatimusta, vaatii se perustutkinnon soveltuvalta alalta. Näissä ohjelmissa painopiste on usein tutkimuksessa ja kontaktiopetusta on vähän, vaikka sekin on mahdollista. Suurimmassa osassa LLM-ohjelmista opiskelijan on kirjoitettava pro gradu -työ, jolla he osoittavat oppimansa.

 

LLM-ohjelmia tarjoavat maat

Perinteisesti LLM-tutkinto on ollut tarjolla englanninkielisissä maissa, sillä niissä maissa markkinat kandidaatin ja maisterin tutkinnoille ovat suurimmat. Tutkinto on kuitenkin sittemmin levinnyt useisiin Euroopan ja Aasian maihin, ja joissain maissa, kuten Suomessa, LLM-tutkinnon tasoinen tutkinto on perusvaatimus asianajajan työn harjoittamiselle.

Jos LLM-ohjelma kiinnostaa, on osattava valita myös eri maiden välillä. LLM-tutkintoja on tarjolla kaikkialla Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Myös Kanada sekä useat Euroopan ja Aasian maat tarjoavat LLM-ohjelmia. LLM-tutkinto suoritetaan yleensä kotimaassa tai maassa, jossa uraa halutaan luoda. Pidäthän mielessä, että opetuskieli voi olla valitsemasi maan äidinkieli.


Erilaisia LLM-tutkintoja

LLM-ohjelmia on tarjolla monilla oikeustieteen aloilla. Suosituimpiin kuuluvat esimerkiksi Vero-oikeuden LLM ja Kansainvälisen oikeuden LLM tutkinnot. Vaihtoehtoina ovat myös ihmisoikeudet, immateriaalioikeus, merioikeus, kauppaoikeus, pankkioikeus, terveyslainsäädäntö, rahoitusoikeus ja kansainvälinen verotusoikeus. Myös yritysrahoitus ja kiinteistöt voivat olla LLM-erikoistumisaloja.

LLM-tutkinnon suorittamisesta on valtavasti hyöyä asianajajille, jotka haluavat maksimoida tulonsa ja avata ovia kansainvälisille mahdollisuuksille. Löytämällä oikean ohjelman asianajajat voivat parantaa taloudellista tilannettaan ja uranäkymiään jopa yhdessä vuodessa.