LLB ohjelmat

LLB Ohjelmat

OTK eli oikeustieteen kandidaatin tutkinto (engl. Bachelor of Laws, LLB) on oikeustieteen perustutkinto. Useimmissa maissa LLB-tutkinto yhdessä lisäpätevyyden kanssa mahdollistaa asianajajan työn harjoittamisen. LLB-ohjelmat opettavat ymmärtämään oikeustieteen perusteita, ja niissä oppii myös oikeustieteen kentällä tarvittavaa kriittistä, analyyttistä ja strategista ajattelua.

LLB ohjelmia on tarjolla esimerkiksi seuraavilla oikeustieteen aloilla: kauppaoikeus, eurooppalainen oikeus, kansainvälinen oikeus ja rikosoikeus. Joissain yliopistoissa opiskelijat voivat myös koota LLB-opintonsa omien ammatillisten kiinnostuksenkohteidensa mukaan. LLB ohjelman voi yleensä suorittaa 3-4 vuodessa.

Erilaisten LLB-ohjelmien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää! Aloita tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin oikeustieteen kandidaatin ja LLB-ohjelmiin.

Vasta lisätyt LLB tutkinnot

Kaplan Singapore

Oikeustieteen kandidaatti (kunniapalkinto) (Top-up)

Marraskuu 27, 2018
Tämä LLB Law -ohjelma sopii täydellisesti aikuisille, jotka haluavat opiskella oikeustieteelliseen tutkintoon käytännöllisen reaaliaikaisen sovellustiedon avulla.

UWL University of West London

LLB (Hons)

Marraskuu 5, 2018
Laki on jatkuvasti muuttuva ja monimutkainen opiskeluala, ja oikeudellinen ura on yksi haastavimmista ja palkitsevimmista. Valmistamme teidät oikeusturvasta antamalla sinulle tietoja, välineitä, tekniikoita ja kokemuksia, joita tarvitaan oikeudellisten ongelmien käsittelemiseen luottamuksella ja tietämyksellä.

University of Leeds, Faculty of Education, Social Sciences, and Law

LLB-laki (jatko-ohjelma)

Lokakuu 15, 2018
Tämä kaksivuotinen kurssi on sinulle, jos sinulla on jo perustutkinto ei-oikeustieteessä. Kurssi antaa sinulle mahdollisuuden oppia laista sekä perinteisessä ajattelussa kuin asianajaja ja laajemmassa oikeudenkäytössä sosiaalisena instituutiona.

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on LLB?

Oikeustieteen tutkinnot ovat erottamaton osa korkeakoulutuksen historiaa, sillä ne kuuluivat ensimmäisten yliopistojen oppineille myönnettyjen akateemisten tutkintojen joukkoon. Nykyään oikeustieteen kandidaatin perustutkinto-ohjelmia on tarjolla monenlaisia.

Mitä eroa on LLB tutkinnolla, oikeustieteen BA tutkinnolla ja oikeustieteen BSc tutkinnolla?

LLB, latinan sanoista Legum Baccalaureus, on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, joka suurimmassa osassa tapaoikeuteen nojaavia maita on ensimmäinen ammatillinen oikeustieteen tutkinto. Oikeustieteen kandidaatin tutkinto (Bachelor of Arts in Law) on perustutkinto, joka tarjoaa opiskelijoille joustavan mahdollisuuden yhdistää oikeustieteen opinnot johonkin toiseen oppiaineeseen, kuten esimerkiksi valtio-oppi, viestintä tai liiketalous. Bachelor of Science (BSc) tutkinto oikeustieteessä yhdistää yleensä oikeustieteen ja toisen opintoalan kuten vaikka taloustiede, liiketalous, kriminologia tai johtajuus.

Mitä hyötyä on LLB tutkinnosta?

Mistä tahansa kolme- tai nelivuotisesta oikeustieteen kandidaatin tutkinto-ohjelmasta (oli kyseessä sitten LLB, BA tai BSc tutkinto) valmistuneet ovat päteviä työelämään ja jatko-opintoihin. Suoritettu LLB tai oikeustieteen BA tai BSc tutkinto voi olla pääsyvaatimus oikeustieteen jatko-opintoihin, esimerkiksi oikeustieteen maisterin (Master in Law) tai Juris Doctorin opintoihin. Joissain yliopistoissa voi oikeustieteen tutkinnon suorittaa verkossa, ja joustava vaihtoehto sopii hyvin uranvaihdosta tai ammatillisen pätevyyden kasvattamisesta kiinnostuneille.

Mitä aloja oikeustieteen kandidaattiohjelmissa opetetaan?

LLB ohjelmissa keskiössä on opiskelijoiden valmentaminen asianajajiksi tai lakimiehiksi, ja niinpä perusmoduulit (esim. sopimusoikeus, rikosoikeus, valtiosääntöoikeus jne) ovat samoja yliopistosta riippumatta. Oikeustieteen BA ja BSc ohjelmissa opintoihin voi kuulua myös muita oppiaineita, joita yhdistetään oikeustieteen hallintaan. Oikeustieteen kandidaatin tutkintoa suorittavat voivat suorittaa kursseja esimerkiksi seuraavilta aloilta: yrityslainsäädäntö, maahanmuuttajalainsäädäntö, immateriaalioikeus, ihmisoikeudet, kansainvälinen politiikka, media, liiketalous jne.

Millaisia ovat LLB tutkinto-ohjelmien pääsyvaatimukset?

Yksi pääsyvaatimus mihin tahansa oikeustieteen kandidaattiohjelmaan ovat suoritetut toisen asteen opinnot. LLB ohjelmassa tai oikeustieteen kandidaattiohjelmassa opiskelijoilta vaaditaan käytännönläheisiä peruskursseja, jotka ns. asianajajaliitto (maasta riippuen Bar Council tai Law Society) määrittelee. Sama taho myös myöhemmin hallinnoi kokeita, joista opiskelijoiden on suoriuduttava voidakseen harjoittaa lakia omassa maassaan. Oikeustieteen BSc tai BA ohjelmissa opiskelevat voivat myös ilmoittautua kursseille, jotka valmentavat ammatilliseen oikeustieteen kokeeseen (jota kutsutaan usein nimellä "bar exam").

Paljonko oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaminen maksaa?

LLB-tutkinnon ja oikeustieteen BA- tai BSc-tutkintojen kustannukset voivat vaihdella suuresti yliopistojen välillä. Kolme- tai nelivuotisen oikeustieteen kandidaattiohjelman hinta riippuu myös maasta tai alueessa, jossa opinnot suoritetaan. Opiskelumuoto - verkko-opinnot, etäopinnot tai kontaktiopetus kampuksella - voi vaikuttaa opiskelijan mahdollisuuksiin yhdistää työ ja opinnot.

Miksi suorittaa LLB-tutkinto verkossa?

Oikeustieteen online kandidaattiohjelmat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa oikeustieteen perustutkinto omien velvollisuuksien ohella. Oikeustieteen kandidaatin verkkotutkinnon voi suorittaa useissa akateemisissa oppilaitoksissa, missä tahansa, milloin tahansa. Monet yliopistot Aasiassa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Oseaniassa tarjoavat verkossa suoritettavia oikeustieteen kandidaattiohjelmia.

Missä oikeustieteen kandidaattiohjelmia tarjotaan?

LLB ohjelmia tarjoavat yliopistot suurimmassa osassa tapaoikeutta harjoittavista maista, mukaan lukien Australia, Bangladesh, Kanada, Intia, Malesia, Pakistan, Singapore, Etelä-Afrikka ja Iso-Britannia. Oikeustieteen BA- ja BSc-tutkintoja tarjoavat yliopistot kaikkialla maailmassa, esimerkiksi Brasiliassa, Saksassa, Italiassa, Liettuassa, Norjassa, Yhdysvalloissa ja useassa muussa maassa. Selaa alaspäin ja lue lisää oikeustieteen kandidaattiohjelmista. Voit pyytää listätietoa valitsemaltasi yliopistolta parissa minuutissa.